Preloader Close

Δελτίο Τύπου Λήξης Έργου

Share on facebook
Share on twitter
Share on email
Share on print

ΒΟΛΟΣ 19/6/2023

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

 Ολοκληρώθηκε με επιτυχία ένα εξαιρετικό περιβαλλοντικό Έργο
Επιτακτική η αντιμετώπιση του  υδατικού προβλήματος  της Θεσσαλίας
Κοιτίδα προόδου και ανάπτυξης η αξιοποίηση της Λίμνης Κάρλας 

 

Η Λίμνη Κάρλα με τις κατάλληλες πρωτοβουλίες και καινοτόμες δράσεις μπορεί να αποτελέσει παράδειγμα για την προσαρμογή στις επιπτώσεις της κλιματικής αλλαγής – κρίσης

Με τον καλύτερο τρόπο και με σημαντικά συμπεράσματα-μηνύματα  ολοκληρώθηκε στις 15 Ιουνίου 2023  το πρωτοπόρο και καινοτόμο πρόγραμμα “ΚΑΡΛΑ κλίμα-γη-ύδωρ. Καινοτόμες δράσεις για την προσαρμογή στις επιπτώσεις της κλιματικής αλλαγής, με έμφαση στις χρήσεις γης και στη διαχείριση των υδάτινων πόρων”, που υλοποιήθηκε με απόλυτη επιτυχία τα τελευταία δύο χρόνια από την ΚοινΣΕπ «Δράση και Ενέργεια» (συντονιστής εταίρος) και εταίρους το Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας και τον Πολιτιστικό & Εξωραϊστικό Σύλλογο Κερασιωτών Πηλίου.

 

Αξίζει να σημειωθεί ότι το έργο εγκρίθηκε με υψηλή βαθμολογία, μεταξύ πολλών προτάσεων και χρηματοδοτήθηκε από το Πράσινο Ταμείο (ΥΠΕΝ), που απέδειξε, για μια ακόμα φορά, την τεράστια ευαισθησία του στην προετοιμασία της οικονομίας και της κοινωνίας για την αντιμετώπιση των επιπτώσεων της Κλιματικής Κρίσης .

 

 Στο διάστημα υλοποίησης του έργου, οι σημαντικότατες δράσεις του “Κάρλα – κλίμα γη ύδωρ”, που είχαν σχεδιαστεί, αλλά και υλοποιήθηκαν μεθοδικά και κατά τον καλύτερο τρόπο, από τους εταίρους του έργου, προσπάθησαν να αναδείξουν την σημαντικότητα αυτού του τεράστιου περιβαλλοντικού έργου της ανασύστασης της Λίμνης Κάρλας και τις απειλές που καλείται να αντιμετωπίσει εξαιτίας των κλιματικών αλλαγών.

 

Το Έργο με τις δράσεις του παρουσίασε και μετέφερε γνώσεις  σε έμπειρους και νέους αγρότες, γεωπόνους και επιστήμονες,  να γνωρίσουν καινοτόμους τρόπους γεωργίας μέσω έξυπνων συστημάτων γεωργικής παραγωγής, συμβάλλοντας έτσι στη βιωσιμότητα της υπαίθρου, στην ενσωμάτωση σύγχρονων τεχνολογιών στην παραγωγή αγροτικών προϊόντων, στην αντιμετώπιση των δυσμενών επιπτώσεων της κλιματικής αλλαγής με την παραγωγή προϊόντων σε ελεγχόμενες συνθήκες.

Ταυτόχρονα, υποστήριξε την ενίσχυση της παρουσίας θερμοκηπιακών προϊόντων και καλλιεργειών υψηλής προστιθέμενης αξίας, τόσο στην τοπική αγορά αλλά και διεθνώς, με τη μεταφορά στην πραγματική οικονομία των γνώσεων που παράγονται στα πανεπιστημιακά εργαστήρια, ως αποτέλεσμα πρωτοποριακών δοκιμών.

 

Αξίζει να σημειωθεί ότι το εκπαιδευτικό έργο και την  ευαισθητοποίηση και ενημέρωση των κοινωνικών ομάδων-στόχων του έργου  (πολίτες, Νέα Γενιά, επιστήμονες, στελέχη τοπικής αυτοδιοίκησης,  φοιτητές, κ.ά.), υλοποίησαν έγκριτοι πανεπιστημιακοί δάσκαλοι και εξαίρετοι ανεξάρτητοι ερευνητές,  οι οποίοι διαθέτουν τεράστια εμπειρία στη διαχείριση των υδάτινων πόρων, σε συνθήκες κρίσης και μάλιστα προτάθηκαν πολιτικές οι οποίες θα βοηθήσουν τη Θεσσαλία στην αντιμετώπιση των επιπτώσεων της κλιματικής κρίσης και στην ορθολογική διαχείριση των υδάτινων πόρων, μέσα από την αναδιάταξη των καλλιεργειών.

 

Τέλος, έφερε κοντά ανθρώπους που γνωρίζουν καλά το θέμα και όπως επισημάνθηκε απαιτείται άμεσα σχέδιο για τη σωστή, πολύπλευρη και αειφορική διαχείριση των υδάτων, αλλά και της παρακάρλιας ζώνης γενικότερα, με κύριο στόχο την αξιοποίηση των καλλιεργούμενων εδαφών και την επιλογή των χρήσεων γης, λαμβάνοντας υπόψη τις ιδιαιτερότητες της περιοχής, όπως είναι η έλλειψη νερού και η μη καλή στεγανότητα της λίμνης.

Οι κύριες δράσεις του Έργου

Στο πλαίσιο του έργου :

  • εκπονήθηκε μελέτη που προτείνει δράσεις στην ευρύτερη περιοχή της Κάρλας για την προσαρμογή στις επιπτώσεις της κλιματικής αλλαγής, με έμφαση στις χρήσεις γης και στη διαχείριση των υδάτινων πόρων,
  • διοργανώθηκε 4ήμερο θερινό σχολείο με θέμα τα μέτρα προσαρμογής του αγροτικού τομέα στις επιπτώσεις της κλιματικής αλλαγής,
  • υλοποιήθηκε δράση διάχυσης των αποτελεσμάτων του έργου σε αγρότες, γεωπόνους, και επιχειρηματίες του πρωτογενούς και δευτερογενούς τομέα σε θέματα νέων τεχνολογιών για την αειφορική καλλιέργεια γεωργικών προϊόντων,
  • υλοποιήθηκαν εκπαιδευτικές και πολιτιστικές δράσεις σχετικές με την κλιματική αλλαγή και τους υδάτινους πόρους με στόχο τη διάχυση των αποτελεσμάτων του έργου στην κοινωνία,
  • διοργανώθηκαν τέσσερις (4) ημερίδες (ημερίδα έναρξης και λήξης του έργου, ημερίδα ενημέρωσης και ευαισθητοποίησης με θέμα «υδάτινοι πόροι και κλιματική αλλαγή», ημερίδα ενημέρωσης και ευαισθητοποίησης με θέμα «κυκλική οικονομία στην αγροτική παραγωγή»,
  • αναπτύχθηκε πολύτιμο εκπαιδευτικό υλικό με θέμα τη χρήση και διαχείριση του νερού ως πηγή ζωής.

Η αξιοποίηση της Κάρλας μεγάλος αναπτυξιακός μοχλός για τη Θεσσαλία

Ο Εκπρόσωπος του Δικαιούχου και Συντονιστή του έργου (ΚοινΣΕπ «Δράση και Ενέργεια»-Έδρα Βόλος) , περιβαλλοντολόγος κ. Ευάγγελος Θέος, εξέφρασε την ικανοποίησή του και δήλωσε ότι :

 

«Η λίμνη  Κάρλα αποτελεί σημείο αναφοράς για την επιστημονική κοινότητα, όπου υλοποιούνται μελέτες πεδίου για τη  διαχείριση των υδάτινων πόρων και την προστασία της,  μπορεί να αποτελέσει παράδειγμα και να μετατραπεί σε ένα παραγωγικό μοντέλο, όπου θα αναπτύσσονται η γεωργία και κτηνοτροφία, σε πλήρη αρμονία με το μοναδικό αυτό οικοσύστημα και για άλλες περιοχές σε Ελλάδα και σε όλο τον κόσμο.

Το Έργο “Κάρλα – κλίμα γη ύδωρ” που θα είναι στη διάθεση όλων των ενδιαφερομένων, για ,τουλάχιστον , άλλα τέσσερα (4) ακόμα χρόνια, μέσω της επίσημης ιστοσελίδας του  www.karlaclima.gr,  σελίδες κοινωνικών δικτύων, youtube, αλλά και μέσω των διαδικτυακών τόπων των φορέων υλοποίησης.

Έτσι όλο το υλικό: εκπαιδευτικό, ερευνητικό, εισηγήσεις, αποτελέσματα έρευνας, αλλά και γενικότερα τα δεδομένα για τη διαχείριση των υδροβιότοπων και των οικοσυστημάτων σχετικών με το νερό, καλές πρακτικές και εργαλεία, θα είναι στη διάθεση των επιστημόνων και των πολιτών με περιβαλλοντικές ευαισθησίες.

 

Από τη συνεργασία τόσων πολλών Φορέων και εξειδικευμένων επιστημόνων, για τη μελέτη  του οικοσυστήματος της λίμνης Κάρλας, προέκυψε  η προοπτική αλλά και η ανάγκη διαμόρφωσης ενός σωστού περιβαλλοντικού και αναπτυξιακού σχεδιασμού , από τους αρμόδιους Φορείς ( Πολιτεία, Περιφέρεια ,Δήμοι, Πανεπιστήμιο  Θεσσαλίας, Φορέας Διαχ. Κάρλας, Οργανώσεις Κοινωνίας των Πολιτών, τοπική κοινωνία κ.ά.), για την αντιμετώπιση, όχι με λόγια, αλλά με αποφάσεις, του, με γεωμετρική πρόοδο,  αυξανόμενου υδατικού προβλήματος της Θεσσαλίας και για την αντιμετώπιση της κρίσης που φέρνει η κλιματική αλλαγή σε οικοσυστήματα όπως αυτό της Λίμνης Κάρλας».

Εκ μέρους των Φορέων Υλοποίησης του έργου

Ευάγγελος Θέος

Διαχειριστής της  ΚοινΣΕπ «Δράση και Ενέργεια»

Ένα μαγικό διήμερο Φεστιβάλ στο πλαίσια του Έργου: “Κάρλα – Κλίμα, γη, ύδωρ»
φεστιβάλ κερασιάς