Preloader Close

Το Πρόγραμμα "ΚΑΡΛΑ Κλίμα-Γη-Ύδωρ

Τίτλος Πρότασης

"ΚΑΡΛΑ κλίμα-γη-ύδωρ. Καινοτόμες δράσεις για την προσαρμογή στις επιπτώσεις της κλιματικής αλλαγής, με έμφαση στις χρήσεις γης και στη διαχείριση των υδάτινων πόρων"

Η συνεργασία της ΚΟΙΝΣΕΠ, του Συλλόγου και του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας σε δράσεις για τους επιστήμονες, τους καλλιεργητές, τους εκπαιδευτικούς κλπ, για την κλιματική αλλαγή και τις προτάσεις για τις χρήσης γης, προσδίδει στοιχεία κοινωνικής καινοτομίας στην πρόταση. Η οργάνωση και υλοποίηση ενός Summer  School για τον φυσικό πλούτο το νερό και τις χρήσεις γης είναι μια καινοτόμα δράση, διότι είναι η πρώτη φορά που θα πραγματοποιηθεί κάτι αντίστοιχο στην περιοχή και θα περιέχει την πλέον πρόσφατη γνώση, στηριζόμενη σε νομοθεσία, όπως π.χ. οι Ευρωπαϊκές Οδηγίες 200/60/ΕΚ «Για τη θέσπιση πλαισίου κοινοτικής δράσης στο τομέα της πολιτικής των υδάτων» και σε μεθοδολογίες και πρωτόκολλα εγκεκριμένα από το Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας.

Επιπλέον, θεωρείται καινοτόμα η πλατφόρμα που θα φιλοξενήσει το υλικό όλων των σεμιναρίων και εκπαιδευτικών δράσεων του Έργου που θα είναι διαθέσιμο στο ευρύ κοινό και όχι μόνο στους συμμετέχοντες των σεμιναρίων.

Η διάθεση του εκπαιδευτικού υλικού και των βιντεοσκοπημένων εισηγήσεων στα ΚΠΕ και στους φορείς διαχείρισης αντίστοιχων οικοσυστημάτων όλης της χώρας αποτελεί καινοτόμα και χρήσιμη δράση. Δημιουργία μικρών παρουσιάσεων με φωτογραφίες και βίντεο για προώθηση των δράσεων και ενημέρωση των πολιτών μέσω κοινωνικών δικτύων, σε χιλιάδες ανθρώπους κάθε μήνα (ενδεικτικά κοινωνικά δίκτυα που ίσως για πρώτη φορά θα χρησιμοποιηθούν σε πρόγραμμα είναι το “tik-tok” που απευθύνεται κυρίως σε νεαρότερες ηλικίες και “Pinterest”, εκτός από τα γνωστά “Facebook” και “Instagram”. Δημιουργία πολιτιστικού-εκπαιδευτικού Φεστιβάλ για το περιβάλλον που θα υποστηριχτεί και μετά το τέλος του προγράμματος προκειμένου να γίνει θεσμός και να καθιερωθεί για τα επόμενα χρόνια.

Εκθέσεις εκτός του τόπου υλοποίησης του έργου σε πόλεις της Θεσσαλίας και στην Αθήνα. Τεχνικά εργαστήρια πεδίου (Technical Workshops) σε ενδιαφερόμενους αγρότες, γεωπόνους, επιστήμονες και τοπικούς φορείς για την ευαισθητοποίησή και ενημέρωσή τους σε καλές πρακτικές.

Eκτίμηση κοινωνικού αντίκτυπου

Η περιοχή Κάρλας, της αναγεννημένης λίμνης Κάρλας, το μεγαλύτερο περιβαλλοντικό έργο της Ευρωπαϊκής Ένωσης αντιμετωπίζει σημαντικές προκλήσεις αλλά και ευκαιρίες. Δημιουργήθηκε, κατά βάση για να δώσει νερό στον ταλαιπωρημένο Θεσσαλικό κάμπο. Αυτό είχε ως αποτέλεσμα να αποτελέσει σημαντικό οικοσυστήματα με πολλά είδη χλωρίδας και πανίδας καθώς και δυνατότητες για ανάπτυξη στους τομείς της πρωτογενούς παραγωγής αλιεία, άλλες καλλιέργειες κλπ, ενώ από την άλλη εντοπίζονται σημαντικά περιβαλλοντικά προβλήματα και πιέσεις. 

 

Το προτεινόμενο έργο έχει αφετηρία την λίμνη Κάρλα και εστιάζει στις προσκλήσεις που καλείται να αντιμετωπίσει ενόψει της κλιματικής αλλαγής σε ότι αναφορά τις χρήσεις γης και τους υδάτινους πόρους. (A.2.4. Ανάπτυξη και εφαρμογή πολιτικών ή δράσεων για την αξιοποίηση και αειφόρο διαχείριση των φυσικών πόρων). Οι φορείς που καταθέτουν την πρόταση είναι στο πεδίο δράσης απόλυτα. 

 

Η επικεφαλής ΚοινΣΕπ Δράση και Ενέργεια έχει σημαντική εμπειρία σε πρωτοβουλίες που αφορούν το περιβάλλον, δημιούργησε και διατηρεί το παρατηρητήριο για την ποιότητα του ατμοσφαιρικού αέρα και με τον τρόπο της συμβάλει στην περιβαλλοντική ισορροπία. Το πανεπιστήμιο Θεσσαλίας που συμμετέχει με το τμήμα περιβάλλοντος και το τμήμα Γεωπονίας Φυτικής Παραγωγής και Αγροτικού Περιβάλλοντος έχει πρωταγωνιστικό ρόλο για πολλές δεκαετίες με σημαντικές μελέτες και ο Πολιτιστικός & Εξωραϊστικός Σύλλογος Κερασιωτών Πηλίου με το Κέντρο Έρευνας & Προστασίας της αυτοφυούς Ορχιδέας με έδρα στην συγκεκριμένη περιοχή της Κάρλας απαρτίζουν μία δυνατή ομάδα που θα υποστηρίξουν το έργο.

Επιπρόσθετα για την υλοποίηση του προτεινόμενου Έργου έχουν δοθεί υποστηρικτικές επιστολές από του παρακάτω φορείς:

1. Περιφέρεια Θεσσαλίας, που δείχνει την πολιτική βούληση και την μέριμνα για τον φυσικό πλούτο που λέγετε νερό και τη διατήρηση της λίμνης Κάρλας και η ανασύστασή της ήταν δική της θέληση αφού με τις πολύχρονες ενέργειές της, πραγματοποιείται το μεγαλύτερο περιβαλλοντικό έργο στην Ευρώπη και για τις παρεμβάσεις της (η Περιφέρεια) έλαβε πολλά βραβεία.

2. Δήμος Ρήγα Φεραίου, που στα όριά του περιλαμβάνει το μεγαλύτερο μέρος της λίμνης. Ο Δήμαρχος είναι μέλος του Δ.Σ. του Φορέα Διαχείρισης Κάρλας και συμμετείχε ενεργά σε προηγούμενα έργα σχετικά με την περιοχή (π.χ. Karla School).

3. Κέντρο Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης Μακρυνίτσας.

4. Δίκτυο μη Κυβερνητικών Οργανώσεων Θεσσαλίας για το περιβάλλον, τον πολιτισμό, την κοινωνική αλληλέγγυα οικονομία.

5. Τοπικός Οργανισμός Εγγείων Βελτιώσεων Πηνειού Ποταμού Επιπλέον το εκπαιδευτικό-πολιτιστικό φεστιβάλ που θα οργανωθεί στην περιοχή ως μέρος του έργου αυτού, για την ανάδειξη του τόπου και τις προκλήσεις και ευκαιρίες που αναδύονται εξαιτίας την κλιματικής αλλαγής, θα θέσει τους σπόρους ώστε να γίνει θεσμός για την πραγματοποίησή του κάθε χρόνο. 

Όλες οι παραπάνω δράσεις και επωφελούμενοι από το προτεινόμενο έργο, θα αποτελέσουν δορυφόρους της γνώσης και ευαισθησίας για το περιβάλλον της συγκεκριμένης περιοχής της Κάρλας, αλλά και όλης της Θεσσαλίας και μέσω του δημόσιου διαλόγου με διάφορες κοινωνικές ομάδες θα συνεισφέρουν πολλαπλασιαστικά σε σχέση με τις γνώσεις στις προτεινόμενες χρήσεις γης και τις αναμενόμενες αλλαγές ενόψει της κλιματικής αλλαγής. 

Με βάση τα συμπεράσματα που θα αντληθούν από το έργο ο σκοπός θα είναι να ενημερώσει το ανθρώπινο δυναμικό που:

Ασχολείται με τον πρωτογενή τομέα για τις συνέργειες μεταξύ περιβαλλοντικής προστασίας, αειφόρου ανάπτυξης και προτάσεων για νέες χρήσεις γης, αξιοποιώντας τα νέα δεδομένα, με ορθολογιστική χρήση του ύδατος.

προσελκύει τους καθ’ ύλη αρμόδιους επιστήμονες τους γεωπόνους, που έχουν την γνώση και την εμπειρία με τους αγρότες για να του ενημερώσει.

Ευαισθητοποιεί την εκπαιδευτική κοινότητα και τους νέους ανθρώπους στο αντικείμενο της προστασίας και διατήρησης της βιοποικιλότητας, ενόψει της κλιματικής αλλαγής. Θεωρούμε ότι η ομάδα αυτή είναι καθοριστικός παράγοντας για τη δημιουργία περιβαλλοντικής παιδείας στην κοινωνία.

Ευαισθητοποιεί μαθητές μαθητές/τριες μέσω καινοτόμων δράσεων σε θέματα που προωθούν τη βιωσιμότητα του φυσικού περιβάλλοντος, να κατανοήσουν την αναγκαιότητα της ύπαρξής του, αναζητώντας μεθόδους και τρόπους για τη διατήρηση και την ανάπτυξή του.

Να λειτουργήσουν ως ενεργοί πολίτες και πολλαπλασιαστές καλών πρακτικών στις οικογένειές τους και τους φίλους τους που με τις δράσεις και τις στάσεις τους, θα εξασφαλίσουν την αειφόρο ανάπτυξη της περιοχής τους, δηλαδή μέσα από έναν διαφορετικό τρόπο σκέψης για το μέλλον, θα εξασφαλίζουν ένα υψηλό επίπεδο ποιότητας ζωής για τους ίδιους, αλλά και για τις επόμενες γενιές».