Preloader Close

Συντονισμός, Διαχείριση, Παρακολούθηση του Έργου

Δράση 1 – Συντονισμός, Διαχείριση, Παρακολούθηση του Έργου

Φορέας Υλοποίησης

ΚοινΣΕπ Δράση και Ενέργεια

Διάρκεια Υλοποίησης

18 μήνες

Αντικείμενο

Ο Συντονισμός, η Παρακολούθηση και η Διαχείριση εκλαμβάνονται ως ενιαία δράση αποσκοπώντας σε μια κοινή αντιμετώπιση του Έργου με αλληλοτροφοδότηση στοιχείων, παρατηρήσεων, επισημάνσεων και προτάσεων έτσι ώστε το έργο συνολικά να επιτύχει τον ανώτερο βαθμό των προσδοκώμενων αποτελεσμάτων με τη συμμετοχή του συνόλου των
εμπλεκομένων, εταίροι, αρμόδιοι φορείς, χρήστες, ωφελούμενοι με το έργο και με τη μεγαλύτερη οικονομία χρόνου, προσωπικού και οικονομικών πόρων.

Οι βασικοί στόχοι της Δράσης

Κατά την Δράση αυτή, ο Συντονιστής θα εκτελέσει τις ακόλουθες ενέργειες:

Η πρώτη δραστηριότητα αυτού είναι η σύνταξη ενός εγγράφου προγραμματισμού στο οποίο θα περιγράφονται αναλυτικά τα καθήκοντα του κάθε εταίρου, το πρόγραμμα εργασίας, το χρονοδιάγραμμα και η μεθοδολογία της κάθε εργασίας. Αυτό θα γίνει από το συντονιστή του έργου, βάσει της πρότασης.

Η παρακολούθηση του έργου θα γίνεται σε καθημερινή βάση με επικοινωνία μεταξύ των εταίρων και συντονιστή, η παρακολούθηση των εργασιών και προθεσμιών, η παρακολούθηση της
τεχνικής και επιστημονικής ποιότητας των εργασιών και η πρόοδος των εργασιών καθώς και η επίβλεψη διοικητικών, νομικών, οργανωτικών και οικονομικών πτυχών. Ένα άλλο βασικό
εργαλείο για αυτό το πακέτο εργασίας είναι οι συναντήσεις που θα γίνονται μεταξύ των εταίρων για την παρακολούθηση και έλεγχο της πορείας του έργου. Η παρακολούθηση της πορείας
των εργασιών θα γίνει επίσης με την κατάρτιση των 6 τριμηνιαίων εκθέσεων παρακολούθησης καθώς και την τελική έκθεση του έργου. Πέρα από αυτό θα γίνονται και επιτόπιες επισκέψεις
στελεχών του συντονιστή στις έδρες των εταίρων, προκειμένου να λυθούν επί τόπου οι όποιες δυσκολίες ή απορίες σε σχέση με την πορεία του έργου.